Yönetim Kurulu

Adı Soyadı / Ünvan Görevler
Doç Dr Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU Başkan
Doç Dr Nilgün ULUTAŞDEMİR Üye
Dr Öğr Üyesi Emine ÇORUH Üye
Prof Dr Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA Üye
Dr Öğr Üyesi İbrahim ÇAVUŞOĞLU Üye
Öğr Gör Sibel ERSOY Üye
Arş Gör Dr Ahmet Cemil SOYLU Üye

 

          Danışma Kurulu

Adı Soyadı / Ünvan

Görevler
Doç Dr Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU Başkan
Gümüştaş İş Güv Uzm Erdem ENÖN Üye
Dr Öğr Üyesi Aysel BAŞOĞLU Üye
Dr Öğr Üyesi Aydın KIVANÇ Üye
Öğr Gör Hasan TUNA Üye
Öğr Gör Dr Onur DOĞAN Üye
Öğr Gör Süleyman ŞÜKÜROĞLU Üye

Öğr Gör Uğur ERSOY

Üye
Öğr Gör Ahmet KAPLAN Üye