GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİT. UYG. VE ARAŞ. MER. MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin TR60 0001 2009 3810 0044 0000 08 nolu hesabına “Eğitimi ” ne katılım ücretini fazla ödediğim için  …/06/2022 tarihinde yatırdığım …..…..….,00TL’nin …………….………….………………………………..…… Bankası ……………………………... Şubesindeki TR .... …. …. …. …. …. IBAN numaralı hesabıma iadesini arz ederim. …/…/2022

 

 

      (imza)

  Ad-Soyad

       

 

 

 

Adres: ……………….. Mah. …………..…. Cad.

………………Sokak   ………………. Apt.

No: ……  Kat: … Daire: ….

İlçe/İL

 

T.C. Kimlik No:

 

Tel: 05