Merkezin amacı; Üniversite içindeki ilgili akademik birimlerin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, klinik uygulama çalışmalarını yapmak ve danışmanlık hizmeti ile proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

 

                                                                               GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

                                                   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ

    Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Araştırma Merkezi(GUİSGEM) amacı, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde üniversite mensuplarına ve üniversite dışı gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü eğitim programları düzenleyerek bunlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

GUİSGEM amaçları doğrultusunda üniversite mensupları ve diğer katılımcılara uygun eğitim programları düzenler

GUİSGEM, Müdür, Müdür Yardımcıları ve İdari Personelden oluşur.

GUİSGEM gerçekleştirdiği eğitim programlarını KATILIM BELGESİ ile belgelendirir.

 

MİSYONUMUZ
Öğrencilere, işverenlere ve çalışanlara İSG eğitimleri vermek, Şirket, kurum ve kuruluşlara İSG risk analizleri ve saha ölçümleri yapmak, İSG konusunda araştırma yaparak yapmak ve yayımlamak.

VİZYONUMUZ
Ülkemizdeki iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlamak, İSG konusunda kural ve ürün geliştirerek Ülkemizde ve Avrasya ülkelerinde kendisine danışılan lider bir Merkez haline gelmek.